HK ICT AWARDS: BEST PROFESSIONAL AWARD 2009

HK ICT Awards: Best Professional Award 2009

Organized by BCS (Hong Kong Section)

 

Self Photos / Files - BPDA2009_01

 

Self Photos / Files - BPDA2009_02

 Self Photos / Files - BPDA2009_03

 

Self Photos / Files - BPDA2009_17

 

Self Photos / Files - BPDA2009_18

 

Self Photos / Files - BPDA2009_24

Top